Liikennelabrasta
 

Liikennelabrasta

Liikennelabran tavoitteena on edistää uusia liikkumisen palveluja ja liikenteen digitalisaatiota, jotka lisäävät liikkumisen sujuvuutta, ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi Liikennelabra pyrkii auttamaan liikkumista koskevissa lainsäädäntökysymyksissä sekä rahoituskanavien kartoittamisessa.

Uudenlaisiin ratkaisuihin pääseminen edellyttää ymmärrystä ja uusien palvelujen yhdistämistä olemassa oleviin rakenteisiin. Toimintaympäristön murroksessa tarvitsemme ennen kaikkea kannustavaa, tiivistä ja avoimuuteen tähtäävää yhteistyötä yritysten, julkishallinnon ja tutkimustahojen välillä.

Liikennelabran tavoitteena on muodostaa koko Suomen kattava markkinalabra, joka toivottaa kansainväliset yritykset Suomeen ja toisaalta edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. 

Tähän tavoitteeeseen päästään aktiivisella yhteistyöllä ja innovaatioihin kannustamalla.

Ota yhteyttä

Erityisasiantuntija Ville Kilpiö, ville.kilpio(at)traficom.fi, p. 050 476 8745

 

 
 

 

Sivu päivitetty 25.03.2020