Julkaisut
 

Julkaisut

Liikennelabran julkaisut 2017-

Uutiskirje 1/2017 

Uutiskirje 2/2017

Liikennelabran uutiskirje - Corridor as a Service

Liikennelabran uutiskirje - robottivenekokeilu, liikennealan kansallinen kasvuohjelma ja Liikennelabra Brysselissä

Päätä itse omien tietojesi hyödyntämisestä – Trafi ja Tilaajavastuu pilotoivat uutta palvelua ammattikuljettajille

Liikennelabra on käynnistänyt kokeilun uusien, analytiikkaa hyödyntävien palvelujen muodostumiseksi

Corridor as a Service etenee pilotteihin Suomen luotsaamalla Pohjoisella Silkkitiellä

Liikennelabran vuoden 2018 viimeinen uutiskirje

Digitaalisia ratkaisuja logistiikan ja liikkumisen tarpeisiin kehitettiin rajat ylittävästi

EU tutkii

Research and innovation - transport modes, road

Research and innovation - transport modes, air

Research and innovation - transport modes, rail

Research and innovation - transport modes, water

Fintrip

Liikennealan tutkimukseen liittyviä julkaisuja

Traficom

Julkaisut ja tutkimukset

Tietotilinpäätökset

Droneinfo.fi

Miehittämätön ilmailu

Tieliikenteen automaatiokokeilut

Merenkulun automaatiokokeilut

Raideliikenteen automaatiokokeilut

Väylävirasto

Julkaisut

Yhteiskäyttöautojen potentiaali ja vaikutukset käyttäjänäkökulmasta

Aurora-älytie ja avoin kokeiluekosysteemi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Julkaisusarja 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Julkaisut

Suomalaiset uuden liikenteen testialueet

Testialueet: Eurooppa, Aasia ja Amerikka

Testialueet: Ruotsi ja Hollanti

Poimintoja julkaisuista

From Ports to Smart Terminals 2030

Liikkuminen palveluna -esiselvitys

Liikenteen palvelumarkkinoiden muutos

Kestävämpää liikennettä ja väylänpitoa - katse kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Saaristoliikenteen kehittämistä tukevat digitaaliset palvelut -tarvemääritys

Liikenteen digitaalisten palveluiden esteettömyyden edistäminen

PIHKA-Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten ohjauksen ja järjestämisen uudistamiseen tähtäävä selvitys

Liikkumisen ohjauksen pilotit. Case valtatie 12 välillä Hollola–Lahti–Nastola sekä Mobility as a Service -palvelujen potentiaalin arviointi Kymenlaaksossa

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 20.06.2019