Smart Countryside
 

Smart Countryside

Smart Countrysidessa keskitytään maaseudun palveluiden kehittämiseen.

Digitalisaatiolla voi olla suuri merkitys suomalaisella maaseudulla, missä yksityiset ja julkiset palvelut muuttuvat nopeasti ja etäisyydet fyysisiin palvelupisteisiin kasvavat. Digitalisaatio voi tuoda palvelut lähelle, vähentää kustannuksia ja sujuvoittaa prosesseja.

Sähköisten palvelujen kokeiluja ja niiden perusteella syntyvien kokemusten vaihtoa tarvitaan mm. liikenne- ja sote-palveluissa sekä etätyössä ja -opiskelussa. Digitalisaatio mahdollistaa paikallisten kehittämisvoimien saattamisen vielä vahvemmin yhteen.

Lue lisää Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9/2017) -raportista täältä.

Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi

Hankkeessa kerätään, työstetään ja jaetaan tietoa, kuinka 1.7.2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista vaikuttaa maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen. Tärkeää on viestiä siitä, kuinka muutos voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa maaseudun pk-yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun pk-yritysten valmiuksia liikenteen ja kuljetusten muutokseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Seuraa Twitterissä: @MaasDigiboksi


 

Liikkuminen palveluna –konsepti maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimusohjelman hankkeen (5/2016-7/2017) päätavoitteena on luoda maaseudun liikkumispalveluiden visio ja määrittää sen edellyttämät toimenpiteet. Lisäksi tunnistetaan maaseudun liikkumispalveluiden liiketoimintamalleja ja annetaan suosituksia teknologian osalta ja säätelyn kehittämiseksi.

Lue lisää...

 

Etelä-Karjalan MaaS-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitalisaation avulla Etelä-Karjalan kuljetuspalveluja palvelemaan asiakkaita paremmin, saaden joustavampaa ja sujuvampaa kuljetuspalvelua sekä vähentämään liikennemääriä ja säästämään kuljetuskustannuksissa. Tavoitteena on myös saada pitkien ja lyhyiden matkojen yhdistäminen mm. matkailun tarpeisiin sekä ihmisten ja tavaroiden kuljetusten yhdistämistä. Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.

Lue lisää...

 

Mikkelin seudun työmatka-MaaS

Hankkeen tavoitteena on määrittää uudenlainen liikennepalveluiden tuottamismalli nykyisten viranomaisvetoisten tilaaja-tuottajamallien rinnalle sekä kokeilla uudenlaisia markkinaehtoisia liikkumispalveluita seututaajamien välisessä työmatkaliikenteessä.

Lue lisää...

Vuoden 2016 hankehaun (MMM ja TEM) painopisteinä ovat digitalisaatio ja sähköiset palvelut maaseudun mahdollisuutena.

Lue lisää...

 

Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön - MATKA

MATKA-hankkeen (06/2015-12/2016) tavoitteena on ollut tehostaa julkisesti rahoitettujen liikkumispalveluiden käyttöä Kainuun alueella. Hankkeessa on hyödynnetty digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetty liikkumisen kokonaispalveluita kainuulaisten liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Lue lisää...

 

KYYTIIN! Monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa

Henkilökuljetusten kehittämishankkeessa (6/2015-5/2017) etsitään uudenlaisia toimintamalleja kuntien eri sektoreiden sekä ELY:n hankkimiin kuljetuksiin. Yhteistyöllä tavoitellaan reittien parempaa tarjontaa, kustannussäästöjä sekä sujuvuutta asiakkaiden, hallinnon ja kuljetusyrittäjien näkökulmasta.

Lue lisää...

 

Haminan alueen palvelujen paketointi matkailijoille

Hanke lisää yhteistyötä seudun yrittäjien, yhdistysten ja Haminan kaupungin matkailu- ja elinkeinotoimen välillä. Hanke auttaa yrittäjiä ja yhdistyksiä paketoimaan erilaisia palveluja sekä tuottaa matkailun verkkosivuille elementin, jolla voidaan myydä houkuttelevia palveluja sähköisesti.

Lue lisää...

 

ICT Center Kankaanpää

ICT-center mahdollistaa Kankaanpäästä ja sen lähiympäristöstä muualla työssäkäyville tietotyöläisille mahdollisuuden suorittaa työtään lähempänä asuinpaikkaansa. Keskus mahdollistaa myös uusien toimijoiden sijoittumisen Kankaanpäähän. Toteuttajana on Kankaanpään kaupunki.

Lue lisää...

 

PIHKA

Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Verne selvitti yhteiskunnan korvaamien kuljetusten nykyistä yhtenäisemmän suunnittelun ja toteutuksen kustannus- ja palvelutasovaikutuksia.

Lue lisää...

 

Ylläs Around

YlläsMaaS -pilotin tavoitteena oli ratkaista ja kokeilla Ylläksen alueen matkailijoiden ja asukkaiden liikkumis- ja kuljetustarpeita uudenlaisella käyttäjäystävällisellä ja kustannustehokkaalla palvelukonseptilla. Ylläs Around-sovelluksen avulla käyttäjä voi suunnitella ja maksaa matkan junalta tai lentokoneelta suoraan Ylläkselle, mennä rinteeseen skibussilla tai matkustaa taksilla.

Lue lisää...

Työkirja liikennepalvelujen hankinnan kehittämiseksi - esimerkkinä Siuntion kunnan liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen

Lakeuden henkilöliikennetoimija

KutsuPlus-loppuraportti

Lappeenranta testaa autojen vertaisvuokrauspalvelua

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 29.01.2018