NordicWay
 

NordicWay

NordicWay-hanke on osaltaan valmistautumista uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon. Samalla testataan Suomen kännykkäverkon soveltuvuutta tällaiseen käyttöön.

Kesäkuussa 2015 käynnistettiin osana NordicWay´tä Liikenneviraston, Trafin ja Nokia HERE:n kolmivuotinen Coop-pilottiprojekti. Kokeilussa autot välittävät matkapuhelinverkkoa käyttäen toisilleen nopeasti ja oikealle tieosuudelle liikenneturvatietoa, esimerkiksi esteistä tiellä, sääolosuhteista, tien liukkaudesta ja onnettomuuksista. Vapaaehtoisesti mukaan liittyvät kuljettajat lataavat mobiilisovelluksen älypuhelimeensa, jonka avulla viestejä välitetään ajoneuvojen välillä.

Ensi vaiheen kokeilun tuloksena odotetaan käyttäjiltä palautetta palvelun toimivuudesta. Lisäksi arvioidaan järjestelmän toimivuutta ja valmiutta laajempaan käyttöön sekä kaupallista potentiaalia ja ekosysteemimallia. Viranomaistietona saadaan tietämystä turvallisuuden kannalta kriittisen tiedon välityskanavasta sekä sen vaikutuksista liikennekäyttäytymiseen ja liikenteenhallintaan.

Tieliikenteen turvatietojen ja älykkäiden palveluiden laatuvaatimukset tulevat kiristymään lähivuosina EU:n direktiivien mukaisesti. Myös käyttäjien odotukset ja tarpeet toimivien liikenteen palveluiden osalta ovat lisääntyneet. Suomen vahva mobiiliteknologiaosaaminen, harva asutus ja autokannan hidas uusiutuminen ovat kimmokkeita uusien ratkaisujen etsimiselle.

Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan ja Tanskan tieviranomaiset osallistuvat yhteensopivan älykäytävähankkeen pilotointiin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa varmistettiin järjestelmän tekninen valmius. Toinen vaihe alkoi keväällä 2016, jolloin käynnistyi laajempi pilotointi E18-tiellä Helsingin ja Turun välillä (mukaan lukien Kehä I ja Kehä III -tieosuudet). Hanke valmistuu ja tulokset raportoidaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Ilkka Kotilainen, projektipäällikkö, Liikennevirasto, p. 050 311 8016 ilkka.kotilainen (at) liikennevirasto.fi

Anna Schirokoff, johtava asiantuntija, Trafi, anna.schirokoff (at) trafi.fi, p. 040 751 5343

 

 
 

 

Sivu päivitetty 02.06.2016