Hankkeet ja kokeilut

 

 

Hankkeita, kokeiluita ja palveluja

 Hankkeet ja kokeilut

Tieliikenteen automaatiota arktisissa olosuhteissa - Arctic Challenge

Arctic Challenge -hankkeessa tutkitaan automaattiautojen ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja ja niiden toimivuutta kenttäkokeilla Tunturi-Lapissa. Arctic Challenge toteutetaan osana Aurora-hanketta.

 

 NordicWay2

Verkottuneet ajoneuvot ja automaatio lumisissa sekä jäisissä olosuhteissa. Hankkeessa tehdään yhteistyössä julkisten
ja yksityisten toimijoiden kanssa verkottuneiden ajoneuvojen eurooppalaista yhteentoimivuutta sekä tutkitaan automaation digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin vaatimuksia Suomen lumisissa ja jäisissä olosuhteissa.

 

Aurora

Lue lisää..

Arctic Challenge

Arctic Challenge -hankkeessa tutkitaan automaattiautojen ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja ja niiden toimivuutta kenttäkokeilla Tunturi-Lapissa. Arctic Challenge toteutetaan osana Aurora-hanketta.

Lue lisää..

Infra Challenge

Alkaa syksyn 2017 aikana, jatkoa Arctic Challengelle.

Nordic Hub

Arctic Positioning, Navigation, & Timing (PNT) Innovation Platform: Nordic Hub based on SNOWBOX infrastructure (European Space Agency).

 

Aviapolis

Aviapolis Liikennelabrassa mm. kehitetään ratkaisuja vähentämään yksityisautojen tarvetta, luodaan kyytien jakamispalvelu sekä testataan droonien käyttöä pakettilogistiikassa. Liikkumisen ja logistiikan palveluiden lisäksi hankkeessa luodaan yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa toimintamalli uusien liikenneratkaisujen ketterälle testaukselle kaupunkien käyttöön.

Lue lisää

 

Fölix

Fölix yhdistää Turun seudun joukkoliikenteen ja taksin. Pilottivaiheessa palvelu koskee ainoastaan Raision alueella tapahtuvia taksimatkoja.

Lue lisää...

 

GoParking

Lentopysäköinti GoParking Helsinki-Vantaalla aloittaa robotiikkaratkaisujen tuottamisen selvittämisen Helsinki-Vantaan
matkustajavirtoja palvelemaan. Tavoitteena on ottaa robottiajoneuvot käyttöön Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalien sekä lentokenttäpysäköintialueiden
välisessä liikenteessä.

Lue lisää...

 

Joukkoliikenteen työmatkapilotti Turku-Uusikaupunki

Turun ja Uudenkaupungin välillä alkavalla joukkoliikennekokeilulla tuetaan työvoiman sujuvaa liikkumista. Kokeilun takana ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valmet Automotive ja Turun kaupunki.

Lue lisää...

 
 

Kätevä

Kätevä Seinäjoki -kokeilu (11/2016-4/2017) tarjosi kolme erilaista liikkumispalvelupakettia. Kokonaispalvelu muodostui kaupungin paikallisliikenteestä, Kutsubussista sekä uudistetuista taksipalveluista. Palvelun perusideana oli, että asiakas valitsi itselleen sopivimman palvelupaketin ja maksoi palvelun käytöstä palvelupaketin kiinteän kuukausimaksun. Vastineeksi asiakas sai edullisemmat liikkumispalvelut.

Lue lisää...
 

RAAS

RAAS on autonomisten järjestelmien innovaatioekosysteemi, jossa on tällä hetkellä mukana 15 suomalaista tutkimuslaitosta ja 10 ulkomaista tutkimuskumppania. Ekosysteemiin tavoitteena on nostaa Suomi autonomisen liikenteen ja logistiikan osaamisen ja ketterän kehittämisen johtaviksi maiksi. RAAS:in avulla edistetään erityisesti maa- ja meriliikenteen, ilmailun sekä työkoneiden automatisoitujen ratkaisujen tutkimusta ja kehitystä.

Yhteenliittymä tarjoaa yrityksille helposti lähestyttävän ja yhden luukun periaatteella toimivan innovaatioympäristön. Päämäärän on muun muassa tukea yritysten omien kehityssuunnitelmien määrittämistä, uusien mahdollisuuksien tunnistamista sekä sopivien kumppaneiden löytämistä. Eri aiheiden syvällinen käsittely on mahdollista RAAS:in teemaryhmien kautta, jotka keskittyvät esimerkiksi autonomisten järjestelmien etiikkaan, sääntelyyn, liiketoimintaan ja tekoälyyn.

Lue lisää...

 

Living Lab Bus

VTT:n koordinoima Living Lab Bus -hanke toteuttaa innovointi- ja kokeiluympäristön uusille teknologioille ja palveluille käyttäen konkreettisena alustana kotimaisia sähköbusseja. Innovointi- ja kokeiluympäristö mahdollistaa uusien palveluiden ja teknologioiden kehittämisen, demonstroimisen ja testaamisen sekä palveluiden arvioinnin kansainvälisiä markkinoita varten. Palvelukehityksessä osallistetaan käyttäjiä (matkustajat, kuljettajat ja liikenneoperaattorit) koko kehitysprosessiin ideoinnista arviointiin.

Lue lisää...

 

MAASiFiE

Kaksivuotisessa (2015-2017) MAASiFiE, Mobility As A Service For Linking Europe, -projektissa selvitettiin liikkumisen palveluiden lisäksi mahdollisuuksia yhdistää henkilö- ja tavaraliikennettä etenkin kaupunkijakelussa ja haja-asutusalueilla.

Lue lisää...

 

Nordic Way

NordicWay-hanke on osaltaan valmistautumista uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon. Samalla testataan Suomen kännykkäverkon soveltuvuutta tällaiseen käyttöön.

www.nordicway.net

Lue lisää...

 

Porokello

Porokello on Lapin ELY-keskuksen hallinnoima tutkimus- ja kehityshanke, jossa mobiiliteknologiaa hyödymällä luodaan uusi älyliikenteen palvelu.

Palvelussa ammattiautoilija voi lähettää varoituksen tiellä liikkuvista poroista muille tienkäyttäjille. Kun kuljettaja saa varoituksen navigaatiolaitteistoon tai mobiilisovellukseen, hän tietää noudattaa alueella erityistä varovaisuutta.

Lue lisää...

 

Robusta

ROBUSTA develops novel approaches to the transportation automatisation. The project will test and study technologies that enable to remove the human operator from the bus and to put him in the control room responsible of multiple buses. Key objective is to create a remote drive system that allows the use of semi-autonomous buses, and later other autonomous vehicles in urban traffic conditions.

Further information...

 

Scanway 2 - digitaaliset liikennepalvelut arktisissa olosuhteissa

Liikennelabra käynnisti digitaalisia liikennepalveluja arktisissa olosuhteissa testaavan Scanway 2 -hankkeen, jossa tutkitaan ja kehitetään uusia liikenteen palveluja Suomessa sekä rajat ylittävässä liikenteessä.

 

MySMARTLife Helsinki

Hanke keskittyy erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen IoT/ICT ratkaisujen kautta. Edistääkseen päästövähennystavoitteitaan Helsinki on yhdistänyt voimansa Hampurin ja Nantesin kanssa mySMARTLife –hankkeessa. Hanke koostuu monista kaupungin kehittämistoimenpiteistä, jotka hyödyntävät IoT-pohjaisten järjestelmien tuottamaa sekä olemassa olevaa avointa dataa.

Lue lisää...

 

SOHJOA

SOHJOA-hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpi palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Metropolian monialaisina hankekumppaneina ovat Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Automaattiajoneuvojen toimintaa suomalaisissa olosuhteissa testataan osana Liikenneviraston ja Trafin rahoittamaa NordicWay –hanketta, jossa osaltaan valmistaudutaan uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon.

Lue lisää...

 

SPEYS

Mahdollistaa henkilö- ja tavarakuljetuksien dynaamisen ohjaamisen yli toimialarajojen.

Lue lisää...

 

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k-hankkeet

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on työntekijöiden kulkutapavalintoihin vaikuttaminen kestävien kulkumuotojen käyttöön kannustamalla ja ohjaamalla.

Liikennevirasto, Sitra, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma avasivat vuodelle 2017 rahoitushaun työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K-luonteisiin projekteihin. Hakuprosessia koordinoi rahoittajien toimeksiannosta Motiva.

Lue lisää..

 

Urban Auto Test

Finland's regulation allows already at this point to test automated driving. VTT Technical Research Centre of Finland and a consortium of industrial partners , supported by local and national authorities (the City of Tampere and Trafi), have set up the UrbanAutoTest project, which has as main objective to facilitate companies to develop and test connected and automated driving functionalities.

Further information...

 

Vamos

Value adding solutions, shared mobility and parking solutions. Scenario: Travel Chain from Turku to Ylläs.

Further information...

Contact details: Raine Hautala,

 

L3Pilot

VTT testaa ja arvioi yhdessä Euroopan autoteollisuuden ja muiden kumppaniensa kanssa henkilöautojen automaattiajamista todellisessa liikenteessä 11 kohteessa Euroopassa.

Lue lisää...

 

Älyväylä

Liikenneviraston digitalisaatiohankkeessa tutkitaan ja kehitetään syvyysmalleja, vedenkorkeustietoja ja -ennusteita, joiden avulla kuljetuksia pystytään optimoimaan olosuhteiden mukaan.

Lue lisää:

http://www.liikennevirasto.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/merenkulun-alyvayla#.WcPiXU1DvIU

 
 
 

 

Sivu päivitetty 03.06.2019