Uutinen
 

Minä päätän, minä hyödynnän

25.9.2019 13.00

MyDataan pohjaavien palveluiden ideana on, että henkilö itse määrittelee, mitä dataa itsestään hyödyntää ja mihin tarkoitukseen. Parhaillaan Helsingissä järjestettävä MyData-konferenssi kokoaa alan asiantuntijat yhteen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on yksi tapahtuman partnereista.

Digitalisoituvassa maailmassa kysymykset siitä, mitä palveluita haluaisit käyttää ja mitkä tiedot auttaisivat tekemään palveluista entistä sopivampia ja arkea sujuvoittavimpia, ovat jokapäiväisiä. Näihin kysymyksiin haetaan ratkaisua mm. MyDataan pohjaavien palveluiden avulla. MyData on henkilön omaa henkilötietoa, jota hän hyödyntää palveluja käyttäessään.

MyDataan pohjaavat palvelut on nähtävä mahdollisuutena. Haluamme edistää uudenlaista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus saada omiin tarpeisiimme räätälöityjä, arkeamme helpottavia palveluita”, sanoo johtava asiantuntija Noora Lähde.

Kokeilujen kautta MyDatassa pyritään helpottamaan arkea. Konferenssissa esitellään Traficomin ja Suomen Tilaajavastuun kokeilua, jossa Tilaajavastuun Valttikortti-sovellusta työmailla hyödyntävät ammattikuljettajat voivat halutessaan hakea sovelluksella myös ajo-oikeus- ja ammattipätevyystietonsa MyData-periaatteen mukaisesti. Tämä nopeuttaa työmaan arkea huomattavasti, kun yhdestä paikasta saa kaikki olennaiset tiedot tarkastettua kerralla.

Tässäkin kokeilussa toimitaan MyData-periaatteen mukaisesti eli toimijat luovat uusia palveluita käyttäjän tarpeisiin. Julkisen sektorin roolina on toimia tarvittaessa tiedon lähteenä, jos henkilö näin itse päättää näitä palveluita käyttäessään.

Lohkoketjuteknologia ja toimijariippumattomuus MyData-palveluiden laajentumisen ytimessä

MyData muuttaa tiedon käsittelyä. MyDatan periaatteiden mukaisesti henkilön tulee osalliseksi tietojen käsittelyyn ja hän päättää, missä hän tietojaan hyödyntää.

Yleisesti voisikin sanoa, että MyDataan pohjaavien palveluiden laajentumisen edellytyksenä on lohkoketjuteknologian tai muiden vastaavien edistyneiden teknologioiden hyödyntäminen, jotta MyDataa käyttävät palvelut voivat kehittyä entisestään”, painottaa lakimies Päivi Karkkola.

Toimijariippumattomuuteen pohjaava lohkoketjuteknologia kuten myös MyData sekä niiden hyödynnettävyys ovat parhaillaan tutkimusten kohteena.

Helsingissä 25.-27.9.2019 järjestettävä MyData-konferenssi kokoaa asiantuntijoita yli 40 maasta. MyData-konferenssi on Suomen EU-puheenjohtajuuskauden virallinen oheistapahtuma. Konferenssia voi seurata somessa #mydata2019-hashtagilla.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Noora Lähde, p. 029 534 7164, noora.lahde(at)traficom.fi, Twitterissä @NooraLahde (Ulkoinen linkki)

lakimies Päivi Karkkola, p. 029 534 7254, paivi.karkkola(at)traficom.fi, Twitterissä @PaiviKarkkola (Ulkoinen linkki)