Uutinen
 

CaaS Nordic ry edistää hallitusohjelman tavoitteita logistiikassa

23.8.2019 9.00

 

Rinteen hallituksen ohjelma julkistettiin kesäkuun alussa ja se toimii Suomen kehityksen ohjekirjana tulevat vuodet. Logistiikan kehityksen kannalta hallitusohjelman tavoitteet tukevat hyvin alan kehitystä ja keskeisiä kehitystarpeita. Suomessa näitä teemoja on työstetty jo pitkään ja uusi CaaS Nordic Ry ja sen orkestroima toimijajoukko tuo tämän tekemisen yhteen tulosten ja vaikuttavuuden konkretisoimiseksi.

Suomen uudessa hallitusohjelmassa logistiikan kannalta on nostettu esiin useita merkittäviä ja ajankohtaisia tavoitteita, kuten liikenteen vähäpäästöisyyden edistäminen, EU:n markkinoiden kilpailukyvyn edistäminen, Itämeren ja arktisen alueen yhteistyön kehittäminen sekä harmaan talouden torjuminen. Kaikki nämä tavoitteet ja niihin liittyvät toimet ovat juuri niitä, mitä CaaS Nordic:n jäsenet ovat jo pitkään tehneet ja miksi yhteinen kansainvälinen yhdistys Itämeren alueen logistiikan kehittämiseksi perustettiin keväällä 2019.

Tavoitteista konkreettisiin tekoihin ja tuloksiin

Tavoitteet ja tahtotila edellä mainituille keskeisille kehitysteemoille ovat ilmeisiä ja niitä tukevia toimia monet toimijat ovatkin tehneet jo vuosien ajan. Konkreettisten tulosten ja vaikuttavuuden parantamiseksi pitää kuitenkin tehdä vielä paljon työtä, johon sitoutuu monia eri toimijoita useilta eri aloilta. CaaS Nordic Ry haluaa luoda tätä konkretiaa ja vaikuttavuutta yritysvetoisten yhteishankkeiden kautta. Tällä lähestymistavalla halutaan varmistaa ratkaisujen pysyvyys ja tarkoituksen mukaisuus. CaaS Nordic Ry:n toiminnan keskiössä yhdistyksen ensimmäisenä vuonna ovat erityisesti Suomi-Baltia-Pohjoismaat yhteistyö, tiedon ja datan jakaminen, logistiikan alustalous, multimodaali logistiikka sekä logistiikan tehokkuuden nostaminen, jolla halutaan vähentää logistiikan ilmastokuormaa. Ja myös jatkossa nämä teemat tulevat olemaan yhdistyksen kulmakiviä. Käynnissä on jo useita kansallisia ja kansainvälisiä monitoimijahankkeita, joilla tätä toivottua vaikuttavuutta luodaan, mutta myös uusia hankkeita tullaan valmistelemaan ja käynnistämään vielä loppuvuoden aikana yritysvetoisesti ja hyödyntäen T&K&I-rahoitusta.

 

Hallitusohjelman tavoite

 CaaS Nordic ry:n toimi

 

Liikenteen vero- ja
maksu-uudistus

 

 Uusien toiminta- ja
liikemallien kehittäminen logistiikan alustatalouden avulla
 

Yhteistyöverkosto
kehittämään päästömittaristoa verotuksen pohjaksi

 

 Aktiivinen osallistuminen
PPP-yhteistyöhön liikenteen päästöjen vähentämiseksi
 

Liikenteen ja logistiikan
digitalisaation edistäminen

 

 Aktiivinen osallistuminen
ja vaikuttaminen digitalisaatio hankkeissa ja niiden käynnistämisessä
 

Sisä- ja ulkomarkkinoiden kilpailukyvyn
varmistaminen

 

 Itämeren alueen
vahvistaminen kansainvälisissä kuljetusmarkkinoissa ja –käytävissä
 

EU:n sisämarkkinoiden
tuotteiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden edistäminen

 

 Osallistuminen EU:n Digital
Transport and Logistics Forum:n (DTLF) työhön ja siihen vaikuttaminen muun
muassa logistiikan kansainvälisten data- ja tiedonjakamis-mallinen kehityksessä
 

Arktisen yhteistyön
lisääminen liikenneyhteyksissä

 

 Suomen integroiminen
logistiikka-hubina lännen ja idän välisiin kuljetuskäytäviin sekä aktiivinen
Skandinavia-Venäjä-Baltia yhteistyö.
 

Pohjoismaiden on oltava
parhaiten integroitu alue

 

 Pohjoismaiden välinen
yhteistyö muun muassa EU CEF -rahoitteisessa FEDeRATED-hankkeessa ja rajan
ylitys ratkaisuissa Suomen ja Norjan välillä
 

Alueellinen ja rajat
ylittävä yhteistyö

 

Osallistuminen alueellisiin
ja kansainvälisiin hankkeisiin (H2020, CEF, Interreg, SEFR, IBA)
 

Tilaajien vastuun
lisääminen kuljetuksissa

 

Kuljetusten läpinäkyvyyden
parantaminen (supply chain visibility)

 

CaaS Nordic Ry:ssä yhdistyy yksityiset ja julkiset toimijat, jotka edistävät logistiikan digitalisaatiota. Yhdistyksen erityispiirteenä on se, että yhdistys yhdistää useita eri logistiikan kehityksen keskiössä olevia alustatoimijoita ja ekosysteemejä kansainvälisesti, kuten älykkäitä kuljetuskäytäviä kehittävän CaaS-ekosysteemin, älykäs satama- ja laiva-alustaekosysteemin, logistiikan lohkoketjuratkaisuja edistävän lohkoketjuekosysteemin ja Itämeren alueen älyliikenne yhteisöjä. Ekosysteemien yhteistyöllä yhdistyksellä on mahdollisuus kehittää ratkaisua kansainvälisen, kilpailukykyisen, kestävän ja tehokkaan logistiikan kehittämiseksi.

Lisätiedot:

CaaS Nordic Ry

Juha Kenraali, yhdistyksen puheenjohtaja

040 557 8903, juha.kenraali (at) caasnordic.eu

Kyösti Orre, yhdistyksen asiamies

040 042 6134, kyosti.orre (at) caasnordic.eu