Uutinen
 

Uusia liikennepalveluja kehitettiin rajat ylittävänä yhteistyönä

10.4.2018 13.00

Liikennelabra käynnisti keväällä 2017 Digitaaliset liikennepalvelut arktisissa olosuhteissa –hankkeen, jossa edistettiin liikennettä sujuvoittavia ja turvallisuutta tuovien liikennepalvelujen kehittämistä ja testaamista. Hankkeessa edistettiin myös tieliikenteen hätäjärjestelmien kansainvälistä yhteentoimivuutta.

Digitaaliset liikennepalvelut arktisissa olosuhteissa hankkeen aikana käynnistettiin ja edistettiin rajatylittävää yhteistyötä etenkin Suomen ja Venäjän välillä. Lisäksi alkuvuodesta vuonna 2018 Suomen ja Venäjän viranomaiset sopivat tieliikenteen automaattisten hätäviestijärjestelmien eli eurooppalaisen eCall-järjestelmän ja venäläisen ERA-GLONASS-järjestelmän yhteentoimivuuden testaamisesta.

”Hankkeen tarkoituksena oli aktivoida yritysverkosto, jolla älyliikenteen digitaalisia palveluja voidaan kehittää Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Hanke toteutettiin tiiviissä julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä,” toteaa Trafin tietojohtaja Juha Kenraali.


Hankkeeseen osallistuneet suomalaiset tahot osallistuivat älyliikenneseminaariin ITS on road Pietariin lokakuussa 2017.

Testilaboratorio käytännön alustana kokeiluille

Hankkeen pääasiallisina julkisen sektorin toimijoina toimivat Trafi ja LVM, kun taas VTT koordinoi hankkeen toteutukseen osallistunutta yritysverkostoa. Verkostoon kuuluivat Dynniq, Indagon, Nokia, Infotripla ja Vediafi.

”Hankkeessa tehtiin automaattiajamaista ja yhteentoimivia ajoneuvoja tukevia pilotteja ja demoja, jota varten varusteltiin ja kehitettiin liikkuva testilaboratorio-ajoneuvo. Alustan tarkoituksena oli toimia liikkuvana alustana ja verkkoyhteyksien tukiasemana älyliikennekokeiluille,” toteaa yritysverkostoa koordinoinut VTT:n projektipäällikkö Lasse Nykänen.

Hankkeen loppuraportti löytyy täältä.

Lisätietoja:

Trafi
Juha Kenraali, Tietojohtaja
+35829 534 7162, juha.kenraali (at) trafi.fi, Twitter @JuhaKenraali

VTT
Lasse Nykänen, projektipäällikkö
+35850 3031268, lasse.nykanen (at) vtt.fi, Twitter @NykanenL