Uutinen
 

Metsäsektorin autot keräsivät ajantasaista keli- ja tiestötietoa

2.1.2018 16.00

Liikenneviraston, Metsäteho Oy:n ja Vionice Oy:n pilotissa testattiin automaattista tiestötiedon keruuta sekä tiestön olosuhteiden ja kunnon ajantasaisen tilannekuvan
esittämistä. Pilotin tavoitteena oli kehittää uudenlaisia tiedonkeruumenetelmiä
tiestön täsmäkunnossapidon ja samalla metsäsektorin kuljetusten suunnittelun
tueksi. Lue lisää.