Hankkeet ja kokeilut

 

 

Hankkeita, kokeiluja ja palveluja

24Rent & Go Now!

Yhteiskäyttöisen auton vuokraaminen verkossa 24h.

Lue lisää...

 

 

 

Aurora

Lue lisää..

Arctic Challenge

Arctic Challenge -hankkeessa tutkitaan automaattiautojen ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja ja niiden toimivuutta kenttäkokeilla Tunturi-Lapissa. Arctic Challenge toteutetaan osana Aurora-hanketta.

Lue lisää..

Infra Challenge

Alkaa syksyn 2017 aikana, jatkoa Arctic Challengelle.

Nordic Hub

Arctic Positioning, Navigation, & Timing (PNT) Innovation Platform: Nordic Hub based on SNOWBOX infrastructure (European Space Agency).

 

BOMAAS

Tekes, FLOU Solutions Oy ja Tampereen Yliopisto toteuttavat tutkimus- ja kehityshankkeen, jossa määritellään ja luodaan avoin, alustariippumaton, rajapintamäärittely uusille liikkumispalveluille.

Lue lisää...

 

Föli

Turun seudun joukkoliikenne FÖLI onTurun kaupunkiseudun yhteinen joukkoliikenne, jossa liikkuminen on helppoa ja edullista kuntarajoista välittämättä. Föliin kuuluvat Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko.

Lue lisää...

 

GoParking

Lentopysäköinti GoParking Helsinki-Vantaalla aloittaa robotiikkaratkaisujen tuottamisen selvittämisen Helsinki-Vantaan
matkustajavirtoja palvelemaan. Tavoitteena on ottaa robottiajoneuvot käyttöön Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalien sekä lentokenttäpysäköintialueiden
välisessä liikenteessä.

Lue lisää...

 

Joukkoliikenteen työmatkapilotti Turku-Uusikaupunki

Turun ja Uudenkaupungin välillä alkavalla joukkoliikennekokeilulla tuetaan työvoiman sujuvaa liikkumista. Kokeilun takana ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valmet Automotive ja Turun kaupunki.

Lue lisää...

 
 

 Kätevä

Kätevä Seinäjoki -kokeilu (11/2016-4/2017) tarjosi kolme erilaista liikkumispalvelupakettia. Kokonaispalvelu muodostui kaupungin paikallisliikenteestä, Kutsubussista sekä uudistetuista taksipalveluista. Palvelun perusideana oli, että asiakas valitsi itselleen sopivimman palvelupaketin ja maksoi palvelun käytöstä palvelupaketin kiinteän kuukausimaksun. Vastineeksi asiakas sai edullisemmat liikkumispalvelut.

Lue lisää...

Liikkkumisen ohjauksen valtionavustushankkeet vuodelle 2017

Lue lisää...

 

Living Lab Bus

VTT:n koordinoima Living Lab Bus -hanke toteuttaa innovointi- ja kokeiluympäristön uusille teknologioille ja palveluille käyttäen konkreettisena alustana kotimaisia sähköbusseja. Innovointi- ja kokeiluympäristö mahdollistaa uusien palveluiden ja teknologioiden kehittämisen, demonstroimisen ja testaamisen sekä palveluiden arvioinnin kansainvälisiä markkinoita varten. Palvelukehityksessä osallistetaan käyttäjiä (matkustajat, kuljettajat ja liikenneoperaattorit) koko kehitysprosessiin ideoinnista arviointiin.

Lue lisää...

 

MAASiFiE

Kaksivuotisessa (2015-2017) MAASiFiE, Mobility As A Service For Linking Europe, -projektissa selvitetään liikkumisen palveluiden lisäksi mahdollisuuksia yhdistää henkilö- ja tavaraliikennettä etenkin kaupunkijakelussa ja haja-asutusalueilla.

Lue lisää...

 

Nordic Way

NordicWay-hanke on osaltaan valmistautumista uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon. Samalla testataan Suomen kännykkäverkon soveltuvuutta tällaiseen käyttöön.

Lue lisää...

 

Porokello

Porokello on Lapin ELY-keskuksen hallinnoima tutkimus- ja kehityshanke, jossa mobiiliteknologiaa hyödymällä luodaan uusi älyliikenteen palvelu.

Palvelussa ammattiautoilija voi lähettää varoituksen tiellä liikkuvista poroista muille tienkäyttäjille. Kun kuljettaja saa varoituksen navigaatiolaitteistoon tai mobiilisovellukseen, hän tietää noudattaa alueella erityistä varovaisuutta.

Lue lisää...

 

Robusta

ROBUSTA develops novel approaches to the transportation automatisation. The project will test and study technologies that enable to remove the human operator from the bus and to put him in the control room responsible of multiple buses. Key objective is to create a remote drive system that allows the use of semi-autonomous buses, and later other autonomous vehicles in urban traffic conditions.

Further information...

 

Shareit-vertaisvuokraus

Shareit Blox Car on vertaisvuokrauspalvelu, jonka avulla omistaja löytää autolleen maksavia käyttäjiä silloin kun hän ei itse sitä tarvitse.

Lue lisää...

 

Smart Countryside

Digitalisaatiolla voi olla suuri merkitys suomalaisella maaseudulla, missä yksityiset ja julkiset palvelut muuttuvat nopeasti ja etäisyydet fyysisiin palvelupisteisiin kasvavat. Digitalisaatio voi tuoda palvelut lähelle, vähentää kustannuksia ja sujuvoittaa prosesseja.

Sähköisten palvelujen kokeiluja ja niiden perusteella syntyvien kokemusten vaihtoa tarvitaan mm. liikenne- ja sote-palveluissa sekä etätyössä ja -opiskelussa. Digitalisaatio mahdollistaa paikallisten kehittämisvoimien saattamisen vielä vahvemmin yhteen.

Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9/2017) -raportti on julkaistu.

Lue raportti täältä.

Liikkuminen palveluna –konsepti maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimusohjelman hankkeen (5/2016-7/2017) päätavoitteena on luoda maaseudun liikkumispalveluiden visio ja määrittää sen edellyttämät toimenpiteet. Lisäksi tunnistetaan maaseudun liikkumispalveluiden liiketoimintamalleja ja annetaan suosituksia teknologian osalta ja säätelyn kehittämiseksi.

Lue lisää...

Etelä-Karjalan MaaS-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitalisaation avulla Etelä-Karjalan kuljetuspalveluja palvelemaan asiakkaita paremmin, saaden joustavampaa ja sujuvampaa kuljetuspalvelua sekä vähentämään liikennemääriä ja säästämään kuljetuskustannuksissa. Tavoitteena on myös saada pitkien ja lyhyiden matkojen yhdistäminen mm. matkailun tarpeisiin sekä ihmisten ja tavaroiden kuljetusten yhdistämistä. Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.

Lue lisää...

Mikkelin seudun työmatka-MaaS

Hankkeen tavoitteena on määrittää uudenlainen liikennepalveluiden tuottamismalli nykyisten viranomaisvetoisten tilaaja-tuottajamallien rinnalle sekä kokeilla uudenlaisia markkinaehtoisia liikkumispalveluita seututaajamien välisessä työmatkaliikenteessä.

Lue lisää...

Vuoden 2016 hankehaun (MMM ja TEM) painopisteinä ovat digitalisaatio ja sähköiset palvelut maaseudun mahdollisuutena.

Lue lisää...

Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön - MATKA

MATKA-hankkeen (06/2015-12/2016) tavoitteena on ollut tehostaa julkisesti rahoitettujen liikkumispalveluiden käyttöä Kainuun alueella. Hankkeessa on hyödynnetty digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetty liikkumisen kokonaispalveluita kainuulaisten liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Lue lisää...

KYYTIIN! Monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa

Henkilökuljetusten kehittämishankkeessa (6/2015-5/2017) etsitään uudenlaisia toimintamalleja kuntien eri sektoreiden sekä ELY:n hankkimiin kuljetuksiin. Yhteistyöllä tavoitellaan reittien parempaa tarjontaa, kustannussäästöjä sekä sujuvuutta asiakkaiden, hallinnon ja kuljetusyrittäjien näkökulmasta.

Lue lisää...

Haminan alueen palvelujen paketointi matkailijoille

Hanke lisää yhteistyötä seudun yrittäjien, yhdistysten ja Haminan kaupungin matkailu- ja elinkeinotoimen välillä. Hanke auttaa yrittäjiä ja yhdistyksiä paketoimaan erilaisia palveluja sekä tuottaa matkailun verkkosivuille elementin, jolla voidaan myydä houkuttelevia palveluja sähköisesti.

Lue lisää...

ICT Center Kankaanpää

ICT-center mahdollistaa Kankaanpäästä ja sen lähiympäristöstä muualla työssäkäyville tietotyöläisille mahdollisuuden suorittaa työtään lähempänä asuinpaikkaansa. Keskus mahdollistaa myös uusien toimijoiden sijoittumisen Kankaanpäähän. Toteuttajana on Kankaanpään kaupunki.

Lue lisää...

PIHKA

Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Verne selvitti yhteiskunnan korvaamien kuljetusten nykyistä yhtenäisemmän suunnittelun ja toteutuksen kustannus- ja palvelutasovaikutuksia.

Lue lisää...

Ylläs Around

YlläsMaaS -pilotin tavoitteena oli ratkaista ja kokeilla Ylläksen alueen matkailijoiden ja asukkaiden liikkumis- ja kuljetustarpeita uudenlaisella käyttäjäystävällisellä ja kustannustehokkaalla palvelukonseptilla. Ylläs Around-sovelluksen avulla käyttäjä voi suunnitella ja maksaa matkan junalta tai lentokoneelta suoraan Ylläkselle, mennä rinteeseen skibussilla tai matkustaa taksilla.

Lue lisää...

Kelan ja Hämeenlinnan seudun liikkumispalvelujen maakunnallinen yhteishankinta

Työkirja liikennepalvelujen hankinnan kehittämiseksi - esimerkkinä Siuntion kunnan liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen

Lakeuden henkilöliikennetoimija

KutsuPlus-loppuraportti

 

SOHJOA

SOHJOA-hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpi palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Metropolian monialaisina hankekumppaneina ovat Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Automaattiajoneuvojen toimintaa suomalaisissa olosuhteissa testataan osana Liikenneviraston ja Trafin rahoittamaa NordicWay –hanketta, jossa osaltaan valmistaudutaan uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon.

Lue lisää...

 

SPEYS

Mahdollistaa henkilö- ja tavarakuljetuksien dynaamisen ohjaamisen yli toimialarajojen.

Lue lisää...

 

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k-hankkeet

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on työntekijöiden kulkutapavalintoihin vaikuttaminen kestävien kulkumuotojen käyttöön kannustamalla ja ohjaamalla.

Liikennevirasto, Sitra, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma avasivat vuodelle 2017 rahoitushaun työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K-luonteisiin projekteihin. Hakuprosessia koordinoi rahoittajien toimeksiannosta Motiva.

Lue lisää..

 

Urban Auto Test

Finland's regulation allows already at this point to test automated driving. VTT Technical Research Centre of Finland and a consortium of industrial partners , supported by local and national authorities (the City of Tampere and Trafi), have set up the UrbanAutoTest project, which has as main objective to facilitate companies to develop and test connected and automated driving functionalities.

Further information...

 

 

Vamos

Value adding solutions, shared mobility and parking solutions. Scenario: Travel Chain from Turku to Ylläs.

Further information...

Contact details: Raine Hautala,

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 22.06.2017